Uitgaande van de realiteit wordt beeld bewerkt tot een nieuwe werkelijkheid.
Er wordt gebruik gemaakt van licht, kleur en structuur om een eigen (andere wereld) te verwezenlijken.
Dubbelbeelden veranderen een stedelijke omgeving in surrealistische stadslandschappen.

Het verhaal dat verteld wordt, is een ‘open’ verhaal en voor eigen interpretaties mogelijk.
In al deze benaderingen speelt het zoeken naar het evenwicht tussen vorm en inhoud een grote rol. Het één moet in balans zijn met het ander.
Ogenschijnlijk onbeduidende zaken inspireren de fotograaf tot nieuwe creaties.
Alles wat wordt tegengekomen op de zoektochten heeft een eigen geschiedenis. Door het vast te leggen in een beeld en er een gelaagdheid aan te geven krijgt het een meerwaarde en ontsnapt het aan de vergetelheid

Marga Wiebenga
Gondel 14-33, 8243 BL, Lelystad
Telefoon 0320 226399
Mobiel 06 14100216
E-mail: wiebenga.marga@gmail.com